MYSTIC TOPAZ TURTLE RING

Doosy Store


£17.00

Mystic topaz turtle ring

Sterling silver gypsy ring featuring a vibrant Mystic Topaz gemstone.

Ring Sizes:

X Small - Ring size 5US
Small - Ring size 6US
Medium -  Ring size 7US

Large - Ring size 8US

Sterling Silver.